Primăria Băuțar

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Acțiuni